Onlinestatistik i realtid

Ackumulerade data från registrets start.

Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi

Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi täcker sex olika diagnoser av förändringar på stämbanden. Syftet är att samla information som kan förbättra operationsresultaten. Varje registrerande klinik har möjlighet att löpande följa sina resultat och jämföra sig med riket. Behandlingen kan skilja sig åt mellan olika vårdgivare. Patienterna får i en enkät ange om och i vilken grad deras röst förbättrats efter operationen. Med hjälp av dessa svar kan man få information om vad som fungerar bäst. Förhoppningen är att bästa behandling för respektive diagnos ska kunna identifieras och ligga till grund för förbättringsarbete nationellt.
Läs mer.