Syftet med Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi

Resultatet av en röstförbättrande stämbandsoperation är vanligen mycket bra, men möjligheter till förbättring finns alltid. I Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi samlar vi data som kan ge information om vad som fungerar bäst. Förhoppningen är att bästa behandling ska kunna identifieras och ligga till grund för förbättringar.

Stämbandsoperationer görs för att förbättra rösten och därför är patientens egen bedömning av röstkvaliteten före och efter operationen grunden för utvärderingen. En enkät fylls i före operationen och en enkät skickas hem med e-mail eller brev fyra månader efter stämbandsoperationen. För att resultaten ska bli tillförlitliga är det viktigt att så många patienter som möjligt svarar.

Alla resultat som publiceras är på gruppnivå, så att inga patienter kan identifieras. Det står var och en fritt att välja om man vill lämna information till kvalitetsregistret